donderdag 10 september 2009

Kassen, tegenvallers en geen verkiezingen

Het is alweer even geleden dat het vorige bericht op dit weblog verscheen, maar eigenlijk is een nieuw bericht nauwelijks nodig. In de naar nu blijkt profetische bijdrage van 12 februari dit jaar wordt geschreven dat de opbrengsten van het project Braassemerland wel een tegen kunnen vallen en dat hierdoor meewerken aan de realisatie van een grootschalig glastuinbouw gebied binnen deze gemeente wel eens een aantrekkelijke optie zou kunnen zijn voor de locale bestuurders.

Inmiddels is duidelijk dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten van het project braassemmerland "gierend uit de klauwen" is gelopen. Ook lijkt in een eerste verkenning van de provicie de Vierambachtspolder een geschikte locatie om het nieuwe glastuingebied te realiseren. De Vierambachtpolder? U weet wel die polder waar een paar jaar geleden geen windmolens kwamen in verband met de grote landschappelijke waarde. Inmiddels is het blijkbaar wel een optie om dit gebied vol te bouwen met kassen en bijbehorende bedrijfsgebouwen.

Al met al niet erg geloofwaardig van de dames en heren politicie. De mooie teksten en open deuren uit de recente verkiezingsfolders en collegeprogramma's over behoud van het kleinschalige karakter van de kernen kunnen wel weer de prullenbak in. Inmiddels is er ook een tegengeluid hoorbaar in Kaag en Braassem. Naast veel ontevreden gemompel in de locale wandelgangen is op de Website van de vereniging voor behoud van het open landschap van Kaag en Braassem te lezen welke acties worden georganiseerd om deze kassen-meglomanie te stoppen. Een interessant initiatief!

Waarschijnlijk zijn het college van Kaag en Braassem maar ook hun collega's van de provincie niet doof voor deze tegengeluiden. Er is immers vooraf aangegeven dat draagvlak onder de bevolking een belangrijke voorwaarde is voor de realisatie van het glastuinbouwproject. Of zou Kaag en Braassem uitgekozen zijn omdat dit een van de weinige gemeenten is waar in 2010 geen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.....

donderdag 12 februari 2009

Kaag en Braassem wordt Kassen en Braassem ?

Al enige tijd wordt door de provincie Zuid Holland onderzocht of de gemeente Kaag en Braassem een geschikte plaats is voor een nieuw grootschalig glastuinbouw gebied. Inmiddels heeft de verantwoordelijk wethouder gereageerd door aan te geven dat dit bespreekbaar is. Deze glastuinbouw moet dan wel wat kleiner zijn als de provincie voor ogen heeft. Zie ook het artikel op de "AD website".

Wellicht is het ook een optie om dit grootschalige gebied te spreiden over 3 of 4 wat kleinere gebieden. Hierdoor wordt de "Glazen druk" wat verspreid over meerdere kernen van de gemeente Kaag en Braassem. Bijkomend voordeel is dat er in meerdere kernen uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar komen voor de locale tuinbouwbedrijven. Zeker is dat er in meerdere kernen behoefte is aan sanering van verouderde kassen en aan de eventuele mogelijkheden die hierdoor kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld woningbouw. Raar eigenlijk dat een dergelijke variant nog niet is genoemd.

In elk geval kan de gemeente de eventuele opbrengst van een dergelijk project goed gebruiken. De opbrengsten van Braassemerland zouden als gevolg van de krediet crisis wel een tegen kunnen vallen. Daarnaast lijkt er ook een risico dat de subsidie voor de berging van het vliegtuigwrak in Woubrugge vorig jaar wat tegenvalt (zie hiervoor dit "artikel" ).

Gelukkig kan de kersverse fusiegemeente Kaag en Braassem tegen een stootje. De komende jaren zullen immers de efficiency voordelen van deze fusie worden gerealiseerd. Overigens wel een aardige tip voor het burgerjaarverslag van de komende jaren: Gerealiseerde besparingen in relatie tot extra benodigde investeringen als gevolg van de fusie. Bij veel grote fusies en overnames in het bedrijfsleven is de laatste jaren gebleken dat vaak de baten minder zijn als gedacht terwijl de kosten hoger zijn als voorzien. Hopelijk blijkt straks uit burgerjaarverslag dat dit voor Kaag en Braassem niet het geval is...

dinsdag 20 januari 2009

Internetadres Kaag en Braassem op orde!

Binnen 48 uur was het in het vorige bericht genoemde probleem met de website van de gemeente Kaag en Braassem verholpen.

Kaagenbraassem.nl is nu dus zowel met als zonder WWW ervoor te bereiken.

Zouden er soms ook lezers van dit weblog op het gemeentehuis van Kaag en Braassem te vinden zijn?

Hoopgevend.

vrijdag 16 januari 2009

Kaag en Braassem, dienstverlening op orde!

In een recent artikel op de "AD Website" een verhaal over harmonisatie van de verenigingssubsidies. Volgens verantwoordelijk PvdA wethouder Floris Schoonderwoerd worden de subsidies aan de diverse verenigingen pas in 2011 gelijkgesteld.

In hetzelfde artikel wordt de inschatting gemaakt dat momenteel de subsidie regelingen in voormalig Alkemade flink royaler zijn dan in voormalig Jacobswoude. Dit zou best wel eens kunnen kloppen als je het aantal (geplande) kunstgrasvelden van sportverenigingen in beide voormalige gemeenten met elkaar vergelijkt. Alkemade 4 - Jacobswoude 0, dat zijn nog eens uitslagen.

Jammer dat er geen koppeling gemaakt wordt met de inkomsten kant van de gemeente. Daar heeft inmiddels al wel een harmonisatie plaatsgevonden qua leges en belastingen. Dit betekend dus dat een eventuele royalere subsidieregeling voor verenigingen in voormalig Alkemade wordt gesubsidieerd door de inwoners van voormalig Jacobswoude. De verkiezingen zijn nog ruim vijf jaar weg zal er wel gedacht zijn.

Gelukkig is er ook goed nieuws over de nieuwe gemeente Kaag en Braassem. De afgelopen periode konden de inwoners van beide kanten van de plas voor het eerst sinds jaren over het ijs nader tot elkaar komen. Hulde aan de nieuwe burgemeester Eenhoorn voor deze prachtige prestatie. Minder onder de indruk is dit weblog van de uitspraak van dezelfde burgemeester van Kaag en Braassem dat de dienstverlening aan de burger nu al op orde is. Klikt u maar eens op de onderstaande link:

kaagenbraassem.nl

Waarschijnlijk is Kaag en Braassem als nieuwste gemeente van Nederland gelijk ook de laatste gemeente van dit land waar het intikken van "www" voor de domeinnaam nog noodzakelijk is. Hopelijk is dit de enige vorm van dienstverlening welke nog niet op orde is en hopelijk wordt dit snel verholpen. Dit weblog houdt voor u in de gaten wanneer dit is gebeurd.

Voor de goede orde, de juiste link naar de gemeetelijke website is dus:

www.kaagenbraassem.nl

Wellicht kunnen we binnenkort een collegeprogramma verwachten dat alle critici de mond snoert. In elk geval is het te hopen dat de lokale politici net zo zichtbaar zijn in de kernen tijdens het toelichten van dit programma als tijdens de afgelopen verkiezingstijd.

Dit weblog gaat het voor U volgen.....

donderdag 18 december 2008

Nieuw college Kaag en Braassem: CDA en de rest

Het is gebeurd.

Waar ik in mijn vorige bericht nog lastige college onderhandelingen voorzag lijkt het in de praktijk een simpel 1,2,3 -tje te zijn geworden. Zodra het op basis van de verkiezingen logische team CDA en Samen voor Kaag en Braassem een reden hadden verzonnen om niet meer met elkaar te hoeven praten was het spel snel voorbij: de komende periode zwaaien CDA VVD en PvdA samen de scepter over onze gemeente.

Zorgelijk is wel dat bovengenoemde reden om samenwerking CDA / Samen voor Kaag en Braassem af te blazen, zo op het oog niets met inhoudelijke thema's of bepaalde belangen van ons gewone burgers te maken heeft. Nee het heeft er alle schijn van dat onderling wantrouwen tussen de "poppetjes" deze samenwerking onmogelijk heeft gemaakt. Toch jammer dat wij blijkbaar niet of onvoldoende op locale politieke helden hebben gestemd die groots genoeg zijn om op verzoek van de kiezer over persoonlijke tegenstellingen heen te stappen.

Echt stuitend is het citaat uit het AD van vandaag waar de woordvoerder van de grootste verliezer (PvdA) van de afgelopen verkiezingen "laat weten dat zijn partij zich het beste kan profileren in een coalitie met CDA en VVD"! Kan iemand deze jonge man eens uitleggen dat een politicus geacht wordt om allereerst de belangen van burgers te dienen en niet het op de kaart zetten van wat voor politieke partij dan ook als belangrijkste doel hoort na te streven.

Bij deze verkiezingsuitslag zo soepel dit college vormen is een slag in het gezicht van 43,6% van de kiesgerechtigden, die wel de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Aan de andere kant is blijkbaar goed geluisterd naar de 57,4% thuisblijvers die ongetwijfeld gedacht hebben dat "naar hun stem toch niet wordt geluisterd".

Alle partijen gaven in de breed verspreide verkiezingslectuur hoog op over het bevorderen van "burger participatie", aandacht voor "de eigenheid van de kernen" en het meer betrekken van de inwoners bij het "lokale bestuur". Alle partijen hebben de komende periode duidelijk wat uit te leggen aan ons burgers. Hopelijk zijn wij gewone stervelingen verstandig genoeg om deze uitleg te kunnen begrijpen en hopelijk begrijpen de politici dat dit middels communicatie (= 2 richtingsverkeer!) moet gaan plaatsvinden.

Het betrekken van de inwoners bij het lokale bestuur is iets anders dan een paar weken vroeger met de verkiezingscampagne beginnen dan voorheen. Nee dit zou nu pas echt moeten beginnen.

Vol verwachting klopt ons hart......

vrijdag 21 november 2008

Uitslag gemeente raadsverkiezingen 2008

De uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem:

Samen voor Kaag en Braassem de grootste, 7 zetels.
CDA ook 7.
VVD 4.
PvdA 3.

Normaal gesproken zullen de 2 grootste het college gaan vormen. Gebeurt dit niet dan wordt de partij die wel in het college stapt met een of twee verliezers hoogstwaarschijnlijk de volgende keer afgestraft.

Gelet op het feit dat nog niet alles is geregeld bij het vormen van de nieuwe gemeente organisatie, maar ook door een aantal lastige dossiers die veelal al jaren vooruit zijn geschoven, lijken zowieso de college partijen van 2009 de grote kanshebbers om de verliezers van de volgende verkiezingen te worden.

Wellicht kiest Samen voor Kaag en Braassem voor de Joop den Uijl strategie: Inzetten op 2 van de 3 wethouders en ook nog qua inhoud dominant t.o.v. partner het CDA. Men kan dan of veel van de stokpaardjes realisen of wel succesvol oppositie voeren tegen bijvoorbeeld een krappe CDA - VVD meerderheid.

Op basis van het verleden lijkt het voor de Samen voor Kaag en Braassem mensen uit Jacobswoude wat makkelijker om concessie te doen aan het CDA dan voor de K & B ers uit Alkemade.

Dit zouden wel eens de lastigste college onderhandelingen ooit kunnen worden voor beide kanten van de braassem. Of is een en ander al lang in de gemeentelijke achterkamertjes geregeld?

Het valt in elk geval te hopen dat alle partijen ook na de verkiezingen net zo hun best blijven doen om hun kiezers te informeren over hun standpunten als de afgelopen periode.

Dit weblog blijft het voor u volgen.

Dit medium steunt o.a. Artsen Zonder Grenzen

maandag 25 augustus 2008

Een nieuw huis voor Kaag en Braassem

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. De nieuwe (tijdelijke)locatie van het gemeentehuis wordt in en rond het oude gemeente huis van Alkemade te roelofarendsveen.

In de laaste bezwaarzaak van een omwoonende heeft de rechter onvoldoende aanknopingspunten gezien om de bouw van de noodgebouwen niet te laten beginnen.

Verrassend genoeg was er relatief weinig "stammenstrijd" tussen vertegenwoordigers van Alkemade en Jacobswoude, terwijl had alternatief (Rijnsaterwoude)volgens "onafhankelijk" onderzoek min of meer gelijkwaardig en wellicht zelfs ietsje goedkoper was. Wellicht hoopten de ervaren bestuurders uit Jacobswoude dat de rechter zou helpen de tijdelijke huisvesting naar Rijnsaterwoude te halen.

Inmiddels lijken de messen daadwerkelijk te worden geslepen bij de discussie over besluitvorming (natuurlijk na de verkiezingen) m.b.t. de definitieve huisvesting van het Kaag en Braassem gemeentehuis. Ben Beukenhold (Jacobswoude / Woubrugge) van "Samen voor Kaag en Braassem" speculeert op Leimuiden als definitieve plek voor het nieuwe gemeentehuis:

Benieuwd wat zijn "Samen voor Kaag en Braassem" collega's uit Alkemade van dit idee vinden. Uw ook?